donderdag 13 juli 2017

Aangeboren goedheid

Velen die de studie van Christian Science zijn begonnen, hebben getuigd van hun grotere waardering voor Jezus en van de wonderbaarlijke ervaring zich bewust te worden van hun werkelijke eigenwaarde en hun aangeboren goedheid als kind van God. Visie op de werkelijke goedheid van de mens en de daadwerkelijke demonstratie daarvan geeft een nieuw doel aan ons leven, dat niet op andere wijze verkregen kan worden. Het heeft velen ertoe gebracht in hun leven God te verheerlijken in alles wat ze doen, en op onzelfzuchtige wijze de mensheid ten zegen te zijn. En is het niet juist een leven dat doelgericht is dat werkelijk leven is? Een louter biologisch bestaan, of een leven dat uitsluitend dient ter bevrediging van het zelf, heeft gewoon niet genoeg te bieden. Het blijkt dat wij niet kunnen leven zonder goedheid. Onze gezondheid, onze heiligheid, onze vreugde, onze doelstellingen, ons diepste wezen -  dit alles is ervan  afhankelijk. De goedheid die zijn bron heeft in het goddelijke, is een eerste en voortdurende levensbehoefte.

Geen opmerkingen: