zondag 2 juli 2017

Geestelijke middelen en doeleinden

Alles aan God overlaten is niet een passief gebeuren! We zetten als het ware onze geestelijke zin op scherp met het doel actief getuige te zijn van genezing en demonstratie. Demonstratie en genezing houden menselijke liefde en integriteit in. Die integriteit weerhoudt ons demonstratie te beschouwen als een soort middel om in materiële  behoeften te voorzien. Demonstratie is een weergave van Gods wil, niet de onze, en heeft uitsluitend te maken met geestelijke  middelen en doeleinden, ook al komen die op het menselijk vlak tot uiting. Als het menselijk gemoed het ene geloof door het andere vervangt en daar positief op reageert, dan betekent dat nog niet dat er genezing heeft plaatsgevonden. Genezing is niet alleen maar een verandering van geloof, zoiets als eerst denken dat we arm zijn en dan overgaan op de positieve gedachte dat we rijk zijn - hoe aardig dat ook is! Nee, demonstratie is het opgeven van een stoffelijke mentaliteit en het aanvaarden van een geestelijk bewustzijn. En naarmate dat gebeurt kan het resultaat wel degelijk zijn dat het goede in overvloed ons leven binnenkomt.

Geen opmerkingen: