zondag 30 juli 2017

Eenheid

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mary Baker Eddy: “ ‘Mens’ is de geslachtsnaam voor alle ideeën - de zonen en dochteren van God. Alles wat God geeft, beweegt zich in overeenstemming met Hem en weerspiegelt goedheid en macht.” In het woordenboek wordt het woord ‘overeenstemming’ mooi gedefinieerd als harmonie, eensgezindheid, gelijkenis vertonen, de eenheid tussen de mens en alles wat hem omgeeft. De kern van het woord is één, éénheid. Individueel past de mens perfect in het plan dat God voor ons heeft en hij plaatst ons in de juiste omgeving. Die omgeving is geestelijk. Mijn identiteit als Gods kind betekent dat waar ik ook ben bestendigheid, groei, doelgerichtheid een onverbrekelijke eenheid met mij vormen. Daarom zijn al de gunstige omstandigheden voor mijn groei altijd aanwezig. Als we in onze relaties de Godgegeven bereidheid in ons leven tot uitdrukking brengen ons te laten leiden door het goddelijk Gemoed, kunnen we niet vastlopen in menselijke denkpatronen dat we noodzakelijk in een bepaalde omgeving moeten wonen om voldoening en geluk te vinden. Dit dieper inzicht in Gods voorziening voor ons allen bevrijdt ons van de zorg voor de toekomst. God is Leven en Hij voorziet al Zijn kinderen dagelijks in hun behoeften.

Geen opmerkingen: