vrijdag 7 juli 2017

De hand van God

Het cultiveren van geestelijk inzicht betekent geenszins dat we onze ogen sluiten voor de vervuiling of vernietiging die we stoffelijk waarnemen. Integendeel, het is niet meer of minder dan het stoffelijk beeld ondergeschikt maken aan wat ons geestelijk wordt geopenbaard over de waarheid van het zijn en aan wat wij leren van Gods wil als wij ons in gebed tot Hem wenden. De Wetenschap dwingt onze aandacht van onevenwichtige, instabiele en veranderlijke stoffelijke toestanden naar een juister en geestelijker inzicht in wat God heeft geschapen en tot uitdrukking brengt. In Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy (p.170): “Geestelijke veroorzaking is het enige vraagstuk, dat in beschouwing moet worden genomen, want meer dan elk ander vraagstuk staat geestelijke veroorzaking met menselijke vooruitgang in verband.” Zo ontdekken wij wat er werkelijk plaatsvindt in tijden van verandering. En zo worden angst en onzekerheid, die hun oorzaak vinden in stoffelijke gevolgtrekkingen, uitgebannen terwijl wij duidelijker gaan zien hoe de hand van God werkt in het leven van de mensen.

Geen opmerkingen: