maandag 10 juli 2017

Broederlijke liefde

Het hele proces van vergeestelijking is een oproep tot actie. Het leidt ons uit vrees naar het licht waar de ketenen van het stoffelijk denken worden verbroken. Het brengt ons uit de verlammende angst van wat ons mag bedreigen. Het is een voortdurende bescherming. Wetenschap en Gezondheid zegt het duidelijk: “Liefde is de bevrijder”. De werkelijkheid van Gods schepping, die er altijd al geweest is, leren we beter onderscheiden door de ‘kennis’ van de werkelijkheid. Met deze kennis leren we dat we ‘matigheid’ in acht moeten nemen, of zelfcontrole, zodat we niet weer terugglijden, evenals ‘godzaligheid’, de toewijding aan God. Het stelt ons in staat beter te tonen wat we werkelijk zijn: uitdrukking van de aard van God, Geest. De volgende stap is dat we onze relatie met alle ideeën van God - dat wil zeggen onze relatie met de schepping van het goddelijk Gemoed - gaan zien. We begrijpen de ‘broederlijke liefde’ en brengen die in toepassing, niemand wordt uitgezonderd. Het resultaat is ‘liefde’. Liefde is God, waarin alle individualiteit is gegrondvest.

Geen opmerkingen: