zondag 9 juli 2017

Antwoord van God

In het eerste hoofdstuk van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy een effectief en nieuw perspectief op de aard van waarachtig gebed. Zij schrijft: ‘Gebed kan de Wetenschap van het zijn niet veranderen, maar draagt ertoe bij ons daarmee in harmonie te brengen. Goedheid bereikt de demonstratie van Waarheid.’ In de definitie van gebed is er sprake van actie, van doen. Luisteren naar God is een eerste stap. Geven we echter altijd gehoor aan dat waartoe God, het goddelijk Gemoed, ons in ons hart aanspoort? En handelen we dan ook werkelijk in overeenstemming met ons gebed? Als we echt het antwoord van God laten komen, is het altijd een genezend antwoord. Het begint die zogenaamde keten van destructief materialistisch denken te ontbinden. Het kan die keten schakel voor schakel afbreken, maar het kan ons ook ineens bevrijden als we begrijpen dat Geest, God, waarlijk de enige werkelijkheid van het wezen van de mens is. De mens als Gods beeld en gelijkenis is nooit echt betrokken bij zo’n reeks van destructieve elementen of kan daardoor belemmerd worden. Het resultaat is een eenvoudige geestelijke boodschap van God die direct toegepast kan worden, omdat deze boodschap van God komt. Angst, onzekerheid, intimidatie, trots en ettelijke andere zogenaamde schakels in die destructieve keten van verkeerd denken worden tot rust gebracht.

Geen opmerkingen: