zaterdag 24 juni 2017

Onze liefde voor Hem

Het metafysisch systeem, dat door onze Leidsvrouw in Wetenschap en Gezondheid is uiteengezet, openbaart de waarheid die een einde maakt aan de problemen waarmee de mensheid in de wereld te kampen heeft. Vreugde, geestelijke vrijheid en innerlijke vrede zijn uitdrukking van Gods wil voor de mens en zij zijn representatief voor de geestelijke werkelijkheid van het zijn. Maar wij dienen daar het bewijs van te geven en dat betekent dat er werk aan de winkel is. Wij kunnen ons niet veroorloven onze ogen te sluiten voor het beroep dat op een ieder van ons individueel gedaan wordt om dagelijks de machteloosheid van het kwaad in de wereld aan te tonen. We kunnen dankbaar zijn dat de macht van de Christus altijd voorhanden is om de suggesties van het kwaad te onderkennen en te vernietigen opdat er genezing en verlossing plaatsvindt. God heeft ‘ons eerst liefgehad’ (1Joh.4:19) en wij bewijzen onze liefde voor Hem door onze liefde voor de mens, door de zieken te genezen en lijden te verzachten waar het zich ook voordoet.

Geen opmerkingen: