woensdag 14 juni 2017

Ons uitgangspunt

Het is noodzakelijk te leren onze zogenaamde vijanden te vergeven en lief te hebben. Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan hoe we dienen te handelen. Hij zei: ‘Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opat gij kinderen moogt zijn van Uw Vader, Die in de hemelen is’ (MattheĆ¼s). Indien wij vijandigheid in onze gedachten uitroeien, houden wij op zelf een vijand te zijn. Op die manier wordt het zaad van de wraaklust gedood voordat het kan ontkiemen. Als we ons niet op dit standpunt plaatsen, worden we slachtoffer van onze eigen gedachten en lijden we onder onze eigen haat. Het is beter onze zogenaamde vijand lief te hebben en zo de toekomst op vaste grond te bouwen, op vergevingsgezindheid en liefde. Ons uitgangspunt voor deze vergevingsgezindheid is de mens te zien zoals God hem heeft geschapen, geestelijk en goed, en niet in staat tot geweld  of barbaarse onderdrukking. Zodra we het stoffelijk beeld weerleggen wordt het volmaakte, betrouwbare, eerlijke en beginselvaste kind van God duidelijker zichtbaar.

Geen opmerkingen: