vrijdag 16 juni 2017

Omgekeerd proces

Wanneer aan vrees geen weerstand wordt geboden, neemt die monsterlijke proporties aan, zodat wij niet eens meer de wil hebben om te trachten een oplossing te vinden voor de problemen waarmee wij als individu of als gemeenschap geconfronteerd worden. Juist omdat vrees iets negatiefs is, kan dat ertoe leiden om oplossingen te zoeken die voor onszelf en anderen schadelijk zijn. Maar als we besluiten het probleem recht in de ogen te zien, met alle vertrouwen in de wet van God en in Zijn macht om de zaken op de juiste manier op te lossen, dan vinden we die geestelijke en permanente oplossingen die voldoening geven. Vrees kan worden weerlegd omdat die niet uit God voortkomt. Door dit te begrijpen kunnen we in feite de uitdagingen die tot ons komen, toejuichen als gelegenheden om de macht van de goddelijke Liefde te bewijzen. Dezelfde wet van Liefde waardoor het individu wordt gered, verlost het hele volk. Laten we niet aan vrees gehoor geven, maar een omgekeerd proces in werking stellen, en geestelijk groeien.

Geen opmerkingen: