zaterdag 17 juni 2017

Logisch en rationeel

Het is verstandig je vertrouwen te schenken aan wat logisch en rationeel is en wat praktisch nut heeft bewezen. ‘Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem.’ (Ps. 37:5) zegt de Bijbel. Is geloof in God en je leven aan Hem toevertrouwen logisch is dan de vraag. Op het eerste gezicht lijkt het niet verstandig om in de belangrijkste zaken van ons leven te vertrouwen op een aanwezigheid die we met de zintuigen niet eens kunnen waarnemen, niet kunnen zien, voelen of ruiken. Toch zou het dat moeten zijn. Want het heeft wel degelijk zin wanneer we inzien dat datgene waarop we vertrouwen - onze Vader-Moeder God - ongelimiteerd en onoverwinnelijk is, en ons zonder enig voorbehoud liefheeft en in Zijn liefde geen enkele beperking kent. Het menselijk gemoed met zijn kortzichtigheid, dat redeneert vanuit de beperkingen die de lichamelijke zintuigen ons opleggen, is nooit voldaan of tevreden. Het denken dat door de stof bepaald wordt, kan nooit helemaal loskomen van de zorgen over het heden en de angst voor de toekomst. Door aandacht te geven aan wat het ene goddelijk Gemoed ons openbaart, beginnen we de Waarheid te begrijpen. Zelfs als we maar een spoortje begrijpen en zien van Gods liefde en zorg voor ons, kunnen we veilig en logisch beredeneerd vertrouwen op wat wij weten.

Geen opmerkingen: