woensdag 21 juni 2017

Heerschappij

In haar boek Wetenschap en Gezondheid gebruikt Mrs. Eddy een nieuwe term om het begrip mens als Gods beeld te beschrijven en die term is weerspiegeling. Dit betekent dat dat de mens als Gods beeld geschapen is met het doel God te weerspiegelen - niet lichamelijk natuurlijk, want God heeft geen lichaam, God is Geest. Wij weerspiegelen God dus op een geestelijke, mentale manier. Ons doel, als Zijn kinderen, is om in ons leven te weerspiegelen wat God is - om goedheid, liefde, mededogen en vriendelijkheid te weerspiegelen. Als wij Zijn eigenschappen in ons leven gaan weerspiegelen - eigenschappen als creativiteit, spontaniteit, voorstellingsvermogen, inzicht en begrijpen - dan geven deze eigenschappen ons heerschappij over hetgeen niet van God komt, zoals gebrek, vrees, bezorgdheid, ziekte, neerslachtigheid, verveling en verwarring. Je kunt dat vergelijken met iemand die op het strand staat in ondiep water. Dan merk je dat na elke paar golven het zand onder je voeten is weggespoeld en je je voeten moet verplaatsen. Maar als je naar strand gaat en op een stuk rots in het water gaat staan, dan spoelen de golven over je voeten heen en hoef je niet op een andere plaats te gaan staan. Je hoeft niet te bewegen om stevig te staan. In dat opzicht heb je heerschappij over de golven.

Geen opmerkingen: