woensdag 28 juni 2017

God Zelf bevestigt Zichzelf voortdurend

Wat een voorrecht om gebruik te kunnen maken van de vrijheid van denken dat alles wat waar is met God begint, niet met de mens - zelfs niet eens met de ware mens in Gods gelijkenis. Zelfs de ware mens is geen oorspronkelijke werker of schepper. Want alles wat er gebeurt, is dat God Zichzelf openbaart en als zodanig is de mens zelf een aspect van die openbaring of demonstratie. Als we van de idee uitgaan dat waarheid op geen enkele manier stoffelijk te bewijzen valt, zijn we een stapje (of misschien wel een hele stap) hoger in het bewijzen van de waarheid in Christian Science. De eeuwige Waarheid, of God Zelf, bevestigt Zichzelf voortdurend. Nogmaals, wie of wat brengt de werkelijkheid aan het licht? Niet een stoffelijk lichaam noch menselijke overweging. Demonstratie is altijd de genezende Waarheid en Liefde die zichzelf manifesteren.

Geen opmerkingen: