donderdag 22 juni 2017

God op de eerste plaats

Iedereen die enigszins bekend is met het leven van mevrouw Eddy weet dat zij gedurende tientallen jaren weinig heerschappij en veel ontberingen heeft ervaren. Gedurende de eerste jaren na haar ontdekking van Christian Science leefde zij in feite nog steeds in behoeftige omstandigheden en verhuisde van het ene naar het andere pension. Maar tijdens die eerste jaren die op haar ontdekking volgden, ondergingen haar gedachten een drastische verandering  - haar uitgangspunt was niet meer de stof, maar Geest. Zij kwam uit het zand op de rots en kwam tot de overtuiging dat Geest de bron en de actualiteit van alle zijn is. Als gevolg van het feit dat zij God op de eerste plaats stelde en door haar dieper inzicht in Gods aanwezigheid en macht, was mevrouw Eddy in staat anderen door haar gebeden te genezen. En dat was voor haar dan weer het bewijs dat de geestelijke heerschappij die in Jezus’ leven zo overtuigend helder tot uitdrukking kwam en weerspiegeld werd ook nu nog beschikbaar is. De goddelijke Liefde is niet historie; het is een actueel gebeuren! Met het toenemen van haar inzicht in de universele werking van Gods liefde, verbeterden de levensomstandigheden van mevrouw Eddy. En dat is niet zo verbazingwekkend: Gods voorziening omvat alles; dezelfde Liefde die ziekte geneest zal ook voorzien in onze dagelijkse noden - een huis, kleding, voedsel.

Geen opmerkingen: