dinsdag 27 juni 2017

God de enige practitioner

Demonstratie in Christian Science is het aan het licht brengen van wat er altijd al is geweest en er altijd zal zijn. Wie of wat brengt die werkelijkheid aan het licht? Dat is ons geestelijk bewustzijn. Demonstratie gebeurt op allerlei wijzen. Maar de hoogste vorm van demonstratie is het besef dat God Alles-in-alles is en dat Hij de Ene God is, die alles doet! Alle actie gaat altijd van Hem uit. Hij is de ene Schepper van het geestelijk heelal en van de mens. En God, de unieke bron van alle bestaan, de oorsprong van alle beweging, alle werkelijke actie, van alles wat er in het geestelijk heelal omgaat, is welbeschouwd de enige die werkelijk demonstreert. Als we dat erkennen en die waarheid zo goed mogelijk in ons leven toepassen, neemt ons leven de vorm aan van het hogere. Dan ‘stijgen wij in de schaal van het zijn’ (MW p. 359).  En het resultaat: het gevoel dat wij zelf die werkelijkheid aan licht moeten brengen, valt volkomen weg. Nederige erkenning dat God de enige practitioner is - met andere woorden de enige oorzaak van alle werking is - maakt onze demonstratie tot Gods demonstratie.

Geen opmerkingen: