vrijdag 23 juni 2017

Geestelijke volmaaktheid

Jezus toonde voor eens en voor altijd aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is. Zijn liefde voor God en de mens bracht hem ertoe zijn medemens te bevrijden van alles wat niet in overeenstemming was met een volmaakt geestelijk leven. Met het gezag van de Christus deed hij ziekte en lijden teniet, zodat de mensen hun intrinsieke geestelijke vrijheid konden ervaren. Zijn genezingen maakten duidelijk dat wat voor de menselijke zinnen een lichamelijke toestand was die moest worden genezen, in feite een mentale oorzaak had, namelijk een misvatting over God en de mens. Waar hij maar kon corrigeerde Jezus onjuiste opvattingen over God en Zijn schepping door de macht van Christus, de ware idee van God, het goddelijk Beginsel van de mens, dat hervormt en geneest, dat angst, verdriet, spijt, haat, bijgeloof en de lichamelijke ziektes die daaruit voortkomen, verdrijft. Inzicht in de werkelijkheid dat de hogere wetten van God de mens altijd in harmonie besturen brengt de genezende invloed van de Christus in ons leven en ontvouwt de geestelijke volmaaktheid en volkomenheid van de mens als zijn natuurlijke toestand.

Geen opmerkingen: