donderdag 8 juni 2017

Geestelijke invitatie

Onderdompeling in Geest is onderdompeling in het bewustzijn van Liefde, waar we iets zien van Gods Alheid en de glorie die Hij Zijn kind geeft. Doop is ook als het ware een ‘onderdompeling’ in de vlammen van Waarheid, waarin alle dwaling, ieder stoffelijk besef, weggebrand wordt en het goud van ons karakter gereinigd wordt, zodat blijkt dat de mens de goedheid van God weerspiegelt. Het is opvallend dat Jezus in het begin van de bergrede een bepaald feit boven alle andere benadrukt. Hij verklaart dat God de mens zegent. Hij zegt daar dat de zachtmoedigen, zij die dorsten naar gerechtigheid, de reinen van hart de gezegenden Gods zijn. Aldus geeft hij de louterende kwaliteiten aan die werkzaam zijn in de smeltkroes van Waarheid. Hier vinden we het onweerlegbare feit vertolkt: de mens is nooit gevallen. De volmaaktheid van de kinderen van God wordt in stand gehouden door de goddelijke orde van Liefde. Het is niet verwonderlijk dat de geestelijke invitatie nog steeds van kracht is in de woorden van Petrus (Hand. 2:38): ‘Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.'

Geen opmerkingen: