donderdag 29 juni 2017

Geestelijke genezing

Geestelijke genezing is niet gericht op enig zelfzuchtig doel. Als wij ervan uitgaan dat wij als mens de genezing bewerkstelligen of demonstreren, hebben we dan enige zekerheid dat we altijd juist zijn en altijd goed doen en goede resultaten boeken? Nee, natuurlijk niet. In Miscellany p. 348 zegt Mrs. Eddy: “De menselijke bewijsgever van deze Wetenschap kan falen, maar de Wetenschap blijft de wet van God - onfeilbaar, eeuwig. Het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde vormen het grondbeginsel van alle Wetenschap, die het probleem van het zijn oplost; en niets dat kwaad werkt kan binnendringen in de oplossing van de problemen die God geeft”. Wat leert dit ons? Dat het beter is onszelf helemaal buiten beschouwing te laten als persoonlijke bewijsgever bij het genezingsproces. De kans is te groot dat we de resultaten niet bereiken waar we op hopen en blijven steken in een geestelijk moeras. Het is niet de Christian Scientist als persoon die de genezing bewerkstelligt, maar de eeuwige Wetenschap.

Geen opmerkingen: