maandag 5 juni 2017

Geboren uit Waarheid en Liefde

In de brief van de Romeinen 8:1 staat: ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’ Het geloof dat de mens schuldig bevonden wordt aan zonde en uit hoofde daarvan verdoemd is om te lijden, heeft de mensheid eeuwenlang gevangen gehouden. Het is de aanleiding van alle ziekte en ellende,  van alle ontrouw en tweedracht, ja van alles wat tot pijn en dood leidt. Maar de goddelijke Wetenschap laat zien dat het niet de mens is die gedoemd is tot lijden en uitsterven, maar de zonde zelf. Het was de zonde die het geloof in een Adam en een Eva in het leven riep en het is de zonde die, die samen met de Adamdroom, gedoemd is. Maar de mens is geboren uit Waarheid en Liefde en dat wordt steeds duidelijker naarmate met het hele begrip zonde afgedaan wordt. Wij lijden zolang we ons identificeren met Adam en ons aan de zonde tegoed doen. Het lijden dat zijn oorzaak vindt in zonde verdwijnt als we onze ware identiteit gaan beseffen als de gezegenden van onze Vader-Moeder God. En met de macht van Christus, Waarheid, kunnen we dat ook bewijzen.

Geen opmerkingen: