dinsdag 6 juni 2017

De volmaakte onsterfelijke idee van Geest

Christian Science legt uit dat de mens de weerspiegeling van God is en dat die weerspiegeling in de goddelijke Wetenschap gevonden wordt. De mens leeft in het universum van de goddelijke wet, waar Beginsel en idee een zijn. Beginsel legt voor immer de volmaaktheid van de mens aan de dag. Als een onveranderlijk en oppermachtig Beginsel voor zijn idee, de mens, zorg draagt, hoe kan zijn gezondheid dan aangetast worden? Dat is dan niet mogelijk! Ongeneeslijkheid is een leugen, een valse voorstelling van zaken, die op geen enkele manier te staven is en die in de doop van Geest gewoon weggespoeld wordt. De mens heeft een Beginsel en dat is het eeuwige Leven, altijd werkzaam, almachtig. De doop in Geest maakt ons duidelijk dat wij niet buiten Waarheid en Liefde kunnen, bevrijdt ons uit de klauwen van zonde en materialisme en openbaart onze gelijkenis met het goddelijke. En zo kunnen we in alle nederigheid met Jezus bidden: ‘En nu verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was.’ (Joh. 17:5) De Christelijke Wetenschap benadrukt het feit dat de mens altijd bestaan heeft als de volmaakte en onsterfelijke idee van Geest, in wie God welbehagen heeft.

Geen opmerkingen: