zondag 25 juni 2017

De strijd is niet de onze

Als wij voor wat grotere problemen komen te staan menen we soms dat we een oplossing kunnen forceren door wilskracht. Verantwoordelijkheid kan dan zwaar op ons wegen en wij proberen de al te zware beproevingen van het leven uit de weg te gaan. Doen alsof je van niets weet, lijkt de veiligste weg. Christus Jezus liep niet weg voor de uitdagingen, hij trad ze tegemoet en overwon ze door de kracht van de goddelijke Waarheid en Liefde. Zo iemand een onvoorstelbare zware last leek te dragen dan was het de Meester wel. Hoe leggen we een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt. Door van Waarheid uit te gaan, voelen wij iets van Gods aanwezigheid. Deze goddelijke aanwezigheid is altijd bij ons, maar de vergeestelijking van ons denken stelt ons in staat die waar te nemen. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere en onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God. Er kan geen strijd zijn (tenzij alleen in onze gedachten) tussen de almacht en iets anders dat aanspraak maakt op enige macht. Zodra het almachtige licht van Waarheid, God, onze gedachten vult, verdwijnt duisternis of angst.

Geen opmerkingen: