dinsdag 13 juni 2017

De stille zachte stem

Dagelijks lezen we over politieke en sociale omwentelingen in de wereld. Gebruik makend van onze morele moed en geestelijk begrijpen kunnen we er zeker aan bijdragen om de geruchten en angsten die de mensen tegen elkaar opzetten, te weerleggen. Door te weigeren ongegrond nieuws en slecht nieuws over te brengen, helpen we de verspreiding van vrees en geruchten tot staan brengen. Maar er zijn andere dingen die we doen kunnen. Door de alheid van God, of de goddelijke Liefde beter te begrijpen evenals de nietsheid van al wat ongelijk is aan God, kunnen we de vrees direct te lijf gaan door de bron, de autoriteit, het bestaansrecht en de macht ervan in twijfel te trekken en te ontkennen. Vindt vrees zijn oorsprong in God? Kunnen we er de Waarheid of echtheid van vaststellen? Wie riep vrees in het leven of maakte die tot wet? Zodra vrees met dit soort vragen vanuit een geestelijk besef bestookt wordt, is hij gedoemd te verdwijnen naar waar hij vandaan kwam - het niets. Wanneer vrees verdwijnt, komen harmonie en vrede, die eerst verdrongen leken te zijn, weer naar voren. De wetenschappelijke aanpak van vrees is een basis voor onze geestelijke groei. We leren dan om niet meer op invloeden van buitenaf te reageren, maar op de innerlijke stem af te gaan - de ‘stille, zachte stem’ van Waarheid, die ons altijd Gods goedheid, vrede en harmonie influistert, die bestendig zijn.

Geen opmerkingen: