maandag 26 juni 2017

De onlichamelijke Christus

Wat de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden ook mogen inhouden - of wij onverdraagzaamheid in anderen ontmoeten, of dat wij onze eigen gedachten van suggesties over ziekte of beperkingen moeten zuiveren  - het weegt allemaal wat minder zwaar als wij ons bewust zijn dat de uiteindelijke oplossing niet bepaald wordt door het menselijk element dat wij erin betrekken. Het is de onlichamelijke Christus, de verkondiger van Waarheid aan het menselijk hart, die ons in staat stelt op effectieve wijze de problemen op te lossen en ze te beschouwen als een seizoen van geestelijke groei. God, het ene Gemoed, is de ware bron van alle wijsheid en expressie en in de goddelijke Waarheid is er niet zoiets als vaagheid of wazigheid. Alles is er helder, ondubbelzinnig en de mens is de weerspiegeling van Waarheid. Geen strijd van een blinde wilskracht is nodig als we problemen in onze ervaring moeten aanpakken. Opziend naar de hoogste macht van God en Zijn Christus, beschouwen we die als gelegenheden om Jezus’ voorbeeld te volgen en iets van Gods volmaakte, onbetwistbare bestuur te demonstreren.

Geen opmerkingen: