dinsdag 20 juni 2017

De mens

Een practitioner in Christian Science is iemand die beschikbaar is om voor andere mensen te bidden die op de een of andere manier met problemen te kampen hebben. Lichamelijke problemen of werkloosheid, relatieproblemen, verslaving of wat dan ook. Het doel van gebed is het probleem te genezen door meer van God te begrijpen om zo nader tot Hem te komen en op Hem te vertrouwen. De Bijbel vertelt ons dat de mens gemaakt is naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis en dat God de mens heerschappij gegeven heeft over alles, over de vissen van de zee en het gevogelte des hemels en over de gehele aarde. Dit klopt misschien niet met jouw beleving van de schepping. Een practitioner vroeg eens aan iemand, waar volgens hem heerschappij vandaan kwam. Zijn antwoord was: ‘volgens de Bijbel komt die van God.’ En aan wie geeft God deze heerschappij? Aan de mens. Hij geeft de mens heerschappij. Prima, aan welke mens? De practitioner wees op de allegorie van Adam en Eva en probeerde duidelijk te maken dat er twee tegengestelde opvattingen over de mens in Genesis zijn: tegenovergesteld en onverenigbaar, de ene geestelijk en de ander stoffelijk. Zij voegde eraan toe dat zijn beslissing in hoge mate zou bepalen wat hij zou ondervinden, want je kan gewoonweg jezelf niet zien als Gods beeld en gelijkenis - geliefd, verzorgd en voorzien - en tegelijkertijd denken dat je een teneergeslagen, onbekwaam sterveling bent.

Geen opmerkingen: