zaterdag 10 juni 2017

De liefde van Christus

De manier om vrede tot stand te brengen en bevrijd te worden van de psychische last van wrok en zo verlichting te brengen voor onze eigen wonden of die van anderen, vinden we door uit te reiken naar Liefde die God is, oneindig Gemoed en aan die Liefde uitdrukking te geven. Wanneer wij in gebed de aanwezigheid van Gods rechtvaardigheid, of de wet van het ene Gemoed, erkennen en daar welbewust aan vasthouden, ondervinden wij de niet-aflatende werking daarvan. Wij zijn dan getuige van de effectieve werking van die wet, of de verlossing die Christus Waarheid, brengt in de menselijke ervaring. Dan zien wij hoe in feite ieders ware ‘ik’ het goddelijk Gemoed tot uitdrukking brengt, niet een eigenzinnige menselijke wil of een geprikkeld ego. Het doet er niet toe wat een ander denkt, zegt of doet, ons gebed en onze manier van leven kunnen onweerlegbaar aantonen dat er in werkelijkheid geen slachtoffers zijn wanneer de liefde van Christus de overhand heeft in ons hart.

Geen opmerkingen: