zaterdag 3 juni 2017

Beginsel der wiskunde

De waarheid over God en de mens kunnen we gebruiken om ieder probleem te genezen, net zoals we we regels gebruiken bij het rekenen om een som op te lossen. In Wetenschap en Gezondheid  p. 3 zegt Mrs.Eddy: ‘Wie zou, als hij voor een schoolbord stond, het beginsel der wiskunde verzoeken het vraagstuk op te lossen? De regel is reeds vastgesteld en het is onze taak de oplossing te vinden'. Je hoeft dus zelf niets te doen. Wanneer je standpunt vanuit de geestelijke werkelijkheid uitgaat en jij jezelf ziet als onmisbaar in Gods volledige goede uitdrukking van Hemzelf begin je beter te begrijpen dat jouw individualiteit besloten ligt in Zijn totaalbeeld van volmaaktheid, harmonie en evenwicht, volledig gescheiden van de bedrieglijke voorstelling van het sterfelijke. Vanuit dit standpunt in gebed verder redenerend, zul je je realiseren dat je als een onmisbare en geliefde uitdrukking van God uiteraard een plaats vervult die de volmaakte manifestatie van de goddelijke orde weergeeft - zonder moeite, zonder zelf iets te moeten doen om dit te laten gebeuren. Als gevolg hiervan leer je jezelf lief te hebben, niet op een persoonlijke, egoïstische manier, maar eenvoudig omdat je uit God stamt en de volledige uitdrukking bent van Zijn volmaaktheid. Jezus zei (Matt.6:8): '...Uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt'.

Geen opmerkingen: