zondag 28 mei 2017

Zijn eigen eeuwige substantie

Het blijft een feit dat er in de ware, geestelijke schepping van God geen enkel element voorkomt dat schade kan berokkenen. God de enige macht, heeft nooit enig dreigend kwaad of gevaar geschapen. Hij zou dat niet eens kunnen, want God is volkomen goed. Zijn schepping is de geestelijke manifestatie van Zijn eigen reinheid en goedheid en kan dan ook alleen daarvan blijk geven. In waarheid zijn wij allemaal op dit moment Gods geliefde kinderen en door een verkeerde, wereldse opvatting over onszelf en anderen als ‘mensenkinderen’ te laten varen, geven we steeds meer blijk van het feit dat we Gods kinderen zijn, Zijn erfgenamen. In plaats van Zijn kinderen een zelfzuchtige, eigen wil te geven zodat dwaling onvermijdelijk wordt, en een eigen gemoed in een stoffelijk lichaam met al zijn beperkingen en uiteindelijke vergankelijkheid, en een persoonlijke ziel die naar verlossing uitziet, heeft God Zijn kinderen geschapen om Zijn eigen eeuwige substantie gestalte te geven - ja, om op individuele wijze het Leven dat God Zelf is te leiden!

Geen opmerkingen: