vrijdag 26 mei 2017

Vader-Moeder-God

Het inzicht dat God zowel Moeder als Vader is brengt ons een stapje nader tot het besef dat God goddelijk Beginsel, Liefde, is en dat maakt dat we Hem begrijpend liefhebben. En het is dit begrijpend liefhebben dat ons de zekerheid geeft dat Liefde ons leven en onze gezondheid op een praktische en tastbare wijze tot in details regelt en bestuurt. Wij voelen die genezende liefde van God hier en nu en dragen meer van onze aard naar buiten. De genezingen die Jezus verrichtte zowel als zijn eigen Hemelvaart, die hem boven alle sterfelijkheid uithief, brachten de mens aan het licht als het beeld en de gelijkenis van Geest; de mens die hier en nu de door God gegeven heerschappij tot uitdrukking brengt. Het moet ons doel zijn voor onszelf en anderen de bewijzen te geven dat wij allen leden zijn van het gezin dat Liefde heeft geschapen en onderhoudt. Een goede manier waarop wij zelf als ouders enigszins kunnen peilen hoe groot Gods liefde is voor Zijn kinderen, is na te gaan wat we zelf voor onze eigen kinderen voelen. Dat geeft een hint hoe God, oneindige Liefde, voor Zijn kinderen zorg draagt. De almachtige Vader heeft zo'n grote liefde voor Zijn kinderen, dat Hij alles geeft wat ze nodig hebben.

Geen opmerkingen: