dinsdag 23 mei 2017

Oneindige diepte en inspiratie

Bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid is essentieel voor onze blijvende vooruitgang. Jasaja (28:10) formuleert het zo: ‘Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.’ Deze twee boeken zijn onze studieboeken in geestelijkheid. Het inzicht dat wij erdoor verwerven is van een oneindige diepte en inspiratie. Het is duidelijk dat we de waarheden uit deze leerboeken in praktijk brengen. Jezus voegt zijn volgelingen toe (Matt.7:24,25): ‘Een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet omgevallen, want het was op de steenrots gegrond.’ Wat we in deze boeken vinden is hoe eenvoudig en nabij Gods Woord is, en hoe praktisch. Het is altijd met ons - in zinnen die we onthouden hebben of in nieuwe inzichten - het is terechtwijzing, instructie, troost, bemoediging, voorziening en genezing. Als wij aan Zijn Woord gehoor geven, verrijkt dat ons leven met Zijn genade en goedheid.

Geen opmerkingen: