woensdag 24 mei 2017

Een karakter dat getemd is

“Een beetje meer vriendelijkheid, een zuivere beweegreden, een paar waarheden die op liefdevolle wijze worden uitgesproken, een hart dat tot zachtheid is gestemd, een karakter dat getemd is, een leven vol toewijding, zouden het mentale mechanisme weer goed doen functioneren en het lichaam en de ziel weer in overeenstemming brengen met God.” (Misc.Wr. blz. 354) Wat is karakter eigenlijk? Het woord komt uit het Grieks en heeft de betekenis van ‘aard’. Vanuit het standpunt van Christian Science brengt karaktervorming een geestelijke scholing met zich mee die gericht is op de ware, onsterfelijke aard van de mens, en leiding die hem in staat stelt naar die aard te leven. In zekere zin is alles met betrekking tot de Church of Christ, Scientist, erop gericht het karakter te ontwikkelen en de gedachte te brengen tot het besef van de waarheid van het geestelijk bestaan. Wanneer wij de uitdagingen die wij ontmoeten met succes het hoofd bieden door gebed en inspiratie en de praktische beoefening van Christelijkheid, dan is karaktervorming daarvan het onvermijdelijke resultaat. In absolute zin behoeft het karakter van de mens niet te veranderen, want het is altijd geestelijk, harmonisch en volmaakt. Wat we menselijkerwijs karaktervorming noemen is in feite een verandering in het denkbeeld dat we hebben van de mens, een geestelijker begrip van onszelf.

Geen opmerkingen: