zondag 19 maart 2017

Rechtsmacht

Christian Science toont aan dat God het goddelijk Beginsel van het heelal is, de mens inbegrepen, en dat Zijn wil de oppermachtige wet is van Zijn schepping. Door deze wet houdt God voor altijd de gezondheid en de harmonie van alles wat Hij gemaakt heeft in stand. Christus Jezus erkende Geest als de enige wetgever. Bij het genezen van zieken en zondaren verwierp hij wat men nu medische wetten genoemd zou hebben en hij bewees dat alle rechtsmacht over het leven en het bestaan van de mens bij het goddelijk Gemoed rust. Aangezien er maar een God is, een Wetgever, is er maar een wet en die wet is geestelijk. Hij is Gods wil, de wet van gezondheid en harmonie. God voert Zijn eigen wet uit en hoe hardnekkiger wij blijven ontkennen dat wij aan enig andere wet onderworpen zijn, en hoe nederiger wij ons aan de werking van Zijn wil onderwerpen, hoe effectiever wij zullen genezen.

Geen opmerkingen: