woensdag 15 februari 2017

Harmonie niet toevallig

Door wat Christian Science ons leert, wordt het duidelijk dat we een wezenlijk en vreugdevol deel zijn van de volmaakte schepping van Gemoed. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, Geest. Zodra we leren dat we niet gedoemd zijn in dit leven te lijden en dan te sterven, onderkennen we enigermate ons ware zelf, dat in het goddelijk Leven tot ontplooiing komt en onsterfelijk is. We gaan dan inzien dat geluk, reinheid, gezondheid en harmonie niet toevallig bij ons horen, maar wezenlijk zijn. Vreugde is een wezenlijk element van onze werkelijke aard, onze weerspiegeling van geest. Jezus erkende dit en legde er de nadruk op. Aan het eind van zijn aardse loopbaan zei hij tegen zijn discipelen: “Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” (Joh. 16:22) Zijn blijdschap was het uiterlijke blijk van zijn innerlijke gemeenschap met de Vader. Geen sterveling kon hem die ontnemen.

Geen opmerkingen: