maandag 23 januari 2017

Ontferming

Net zoals eertijds Jezus en de apostelen zich geplaatst zagen tegenover velen die genezing nodig hadden, zo staan wij ook nu daartegenover. Worden wij niet dagelijks via de media en de mensen om ons heen geconfronteerd met een scala aan problemen die de genezende aanraking van de Christus nodig hebben? De visie die Mrs. Eddy had was de wereld te genezen, het mensdom te verheffen. En dat is een doel dat binnen bereik is. In zijn beschrijving van Jezus’ zendingswerk onthult MattheĆ¼s (14:14): ‘En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.’ Omdat hij de problemen kende waar de mensen onder gebukt gingen en hij liefde en ontferming voor hen voelde, kon hij de mensen bereiken. De goddelijke Liefde gaf hem de inspiratie zijn leer te verkondigen en de mensen naar lichaam en ziel te genezen. Tevens gaf hij zijn apostelen opdracht zijn voorbeeld te volgen. Hij wist dat dezelfde Waarheid die hem macht gaf altijd klaar staat ieder hart bezieling te geven om te genezen. Ontferming die berust op de Christus wordt inderdaad gevoeld.

Geen opmerkingen: