woensdag 4 januari 2017

Corrigerende werking van Waarheid

We kunnen moed putten uit het feit dat de geestelijke waarheden die het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift  ons openbaart, gevallen genezen hebben die door de medische wetenschap waren opgegeven. Getuigenissen beschreven in het hoofdstuk ‘Vruchten’ kenmerken zich dat slechts weinige van de schrijvers enige voorafgaande ervaring hadden met Christian Science. Enkelen waren aanvankelijk nogal kritisch gestemd en sommigen stonden zelfs vijandig tegenover deze godsdienst. Dit is een belangrijk punt voor hen die met een slepende ziekte of met een of andere verontrustend probleem worstelen: genezing in Christian Science is niet het resultaat van menselijk denken, dat zich op intellectuele wijze of door langdurige studie vertrouwd maakt met deze Wetenschap. Het is de macht van Christus, Waarheid, die op het menselijk denken inwerkt, waardoor verkeerde geloofsvormen worden losgelaten. Op deze wijze drijft Waarheid de valse overtuiging uit. En deze corrigerende werking van Waarheid ervaren we als genezing.

Geen opmerkingen: