vrijdag 26 augustus 2016

Absolute goedheid

Geestelijke reinheid is in feite een eigenschap van het denken dat de werkelijkheid ziet in termen van het absolute goede dat God schept. Dat wil zeggen het kent alleen het goede en brengt alleen het goede tot uitdrukking. Als wij tot  het inzicht komen dat de mens geen bewustzijn heeft gescheiden van het goddelijk goede, dat God het ene oneindige Gemoed is dat de mens weerspiegelt en dat de eigenlijke aard van ons ware wezen - dat is wie we werkelijk zijn - de weerspiegeling is van het goddelijk Gemoed, dan ontdekken wij in feite onze aangeboren reinheid. Wij zijn dan getuige van de absolute goedheid van God zoals die zich in ons leven hier en nu manifesteert, de ene keer op een heel bijzondere manier, de andere keer onopvallender en bescheidener. En we beseffen dan steeds duidelijker hoe Gods gehele schepping onmogelijk iets anders tot uitdrukking kan brengen dan de volkomen goedheid van God zelf.

Geen opmerkingen: