zondag 17 juli 2016

Wedergeboorte

De Christus brengt in het menselijk leven genezing en vernieuwing. Daarom spreken Christenen van wedergeboorte. Het leven krijgt een nieuwe hoop. Het leven krijgt een nieuwe vervulling van die hoop. Daaruit volgt als vanzelf de vraag, waren de ervaringen van die tijd wel werkelijk? Met de komst van het Christuslicht lijkt het kwaad, net als verwrongen schaduwen in het duister, minder beangstigend, minder werkelijk. Dit alles omhullend licht, vernietigt zelfs het besef van kwaad. De dagdromen of de nachtmerries van ziekte, misdaad, onmenselijkheid zijn maar al te werkelijk voor het menselijk gemoed, totdat dit zich bewust wordt van het liefdeslicht van de Christus. De onwerkelijkheid van het kwaad is niet zo gemakkelijk te begrijpen door intellectuele redenering en logica. Die wordt pas onweerlegbaar duidelijk wanneer wij er werkelijk naar streven te leven vanuit hetzelfde geestelijke standpunt als de Meester-Christen. Het brengt voor ons de diepgaande liefde aan het licht die hij aan een wereld in nood gaf. Het stelt ons in staat om God te begrijpen en het geeft het Christendom de vitaliteit en de genezende macht de wereld te hervormen.

Geen opmerkingen: