woensdag 18 mei 2016

Hoe Jezus uitdagingen telijf ging

Christian Scientisten hebben de plicht zich tegen agressieve mentale suggesties te beschermen (Zie Kerkhandleiding van De Moederkerk, art. VIII, par.6). Welke vorm de argumenten van het kwaad ook aannemen, het is een zaak ze tegemoet te treden met bevestiging van de almacht van God, het goede, en niet met eigenzinnige, menselijke overwegingen. Dit is precies hoe Jezus de uitdagingen telijf ging toen hij in de wildernis in verzoeking werd gebracht. Affirmatie van de aard van God bevrijdt het denken van zijn boeien en we ervaren de uitdaging meer als een vreugde dan als een last. Vreugde is het natuurlijk gevolg van het ontdekken van een nieuw aspect van God, een aspect waar we ons nooit eerder van bewust waren. Naar de mate waarin wij Christus Jezus als onze Wegwijzer aanvaarden en zijn leer geestelijk begrijpen, kunnen wij Gods bestuur demonstreren als problemen opdoemen. Als wij persoonlijk Gods wet in werking moeten stellen, dan is het onomstotelijk dat wij de last zouden voelen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid, maar daar is geen sprake van als wij van die immerwerkzame wet slechts getuigenis geven.

Geen opmerkingen: