maandag 23 mei 2016

De dominerende kracht in ons leven

Als wij het beeld dat wij van God hebben mentaal vergroten, zodat wij de schoonheid en volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping helderder zien - dat wil zeggen het geestelijke feit van de situatie duidelijk voor ogen hebben - dan wordt het waanbeeld, elke verkeerde opvatting over God en de mens, direct duidelijk. Zijn onze ogen eenmaal wijd open voor het feit dat iedere vorm van kwaad een drogbeeld is dan verliest die daarmee zijn macht over ons en verdwijnt uit onze ervaring. De volgende waarheden komen mij als logisch en vanzelfsprekend voor: God bestuurt het heelal en dus bestuurt Hij ook de mens onder alle omstandigheden. Zijn goddelijke wet heerst ook in de harten van de mensen. Onder welk masker het kwaad zich ook voordoet, het is en blijft machteloos, omdat het in Gods heelal geen werkelijkheid heeft. De opvatting van de mens als een zondig sterveling moet weerlegd worden met de volgende geestelijke feiten: De mens is niet een boosaardig sterveling, een dief en misdadiger. In waarheid is hij onsterfelijk, een Christus-gelijk idee, het geliefde kind van God, Geest. Hij is van nature liefdevol, eerlijk, gehoorzaam aan God - geheel en al goed. De harmonie en oppermacht van Waarheid wordt dan een onweerlegbare werkelijkheid. Mrs. Eddy schrijft in W&G pag. 207: ‘De geestelijke werkelijkheid is het wetenschappelijk feit in alle dingen.’ Als we onze gedachten gericht houden op Gods goedheid en alheid, stelt ons dat in staat te zien dat het kwaad noch persoon, noch plaats, nog ding is. (W&G p.71). Het is altijd de leugen. Gods alheid wordt dan de dominerende kracht in ons leven en de problemen vallen daarmee van ons af.

Geen opmerkingen: