woensdag 13 april 2016

Zijn we echt ooit alleen?

Zijn we echt ooit alleen? Nooit!  En dit wordt duidelijk als we zien dat God alomtegenwoordig is, waar wij ons ook bevinden, en dat Hij ons liefheeft, dat Hij ons meer liefheeft dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Als je deze waarheden eenmaal tot je laat doordringen, kan niets je nog van het tegendeel overtuigen, dat we eenzaam zijn en in de steek gelaten. De suggestie dringt zich soms op dat we alleen zijn, maar vroeg of laat zullen we allemaal Gods Woord horen dat diep in ons hart spreekt, dat Hij hier en nu bij ons is. De profeet hoorde deze stem van God eeuwen en eeuwen geleden, die hem en de kinderen Israëls verzekerde: “Ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.” (Jes. 41:13)
In die zin hebben we allemaal een vriend, onze hemelse Vader-Moeder-God. Die altijd bij ons is. Je kunt Hem beschouwen als je beste vriend, de enige vriend zonder wie je letterlijk niet leven kunt, omdat Hij je Leven is. Hij behoedt en beschermt je, draagt de uiterste zorg voor je en is een voortdurende bron van geluk. Hij is de vriend die je nooit alleen zal laten.

Geen opmerkingen: