zondag 10 april 2016

Zij zullen Mij allen kennen

“Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en Ik zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn … zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, “ (Jer. 31:33, 34) is Gods universele belofte aan al Zijn kinderen. Met deze Bijbelaanhaling voel je de tederheid en macht van de liefelijke eenheid van God met Zijn idee, de mens. Deze eenheid is de basis van mijn bestaan en van dat van u en dat van ieder ander. Wanneer wij de genegenheid van Zijn Liefde en de krachtige werking van Zijn macht als vanzelfsprekend en immer nabij ervaren, dan beginnen wij God te begrijpen; en alles wat Zijn bestuur in ons leven ontkent of in twijfel trekt kan zich niet langer handhaven.

Geen opmerkingen: