donderdag 14 april 2016

De strijd is niet langer de onze

Hoe leggen we een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt? In de eerste plaats moeten we beseffen dat de uitdaging niets anders is dan een gelegenheid voor geestelijke groei en dat wat ons hiervan weerhoudt angst is voor mislukking en de vrees anders te zijn. Toch kunnen wij genezen worden van de angst problemen op een geestelijke basis aan te pakken, door ons te wenden tot de goddelijke Liefde, die de angst vernietigt en door gebruik te maken van het geestelijk begrijpen, dat God voortdurend in ons ontvouwt.
Voor het menselijk gemoed is de uitdaging de strijd tussen het goede en wat dat gemoed definieert als kwaad. Geestelijk begrijpen erkent alleen Gods alheid en de volmaaktheid van Zijn schepping, die geestelijk is en de goddelijke goedheid tot uitdrukking brengt. Door van deze waarheid uit te gaan, voelen wij iets van Gods aanwezigheid als we problemen hebben aan te kijken. Deze goddelijke aanwezigheid is altijd bij ons, maar de vergeestelijking van ons denken stelt ons in staat die waar te nemen. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God. Wij bidden om getuige te zijn hoe duisternis of angst verdwijnt zodra het almachtige licht van Waarheid, God, onze gedachten vult.

Geen opmerkingen: