vrijdag 8 januari 2016

De keuze om lief te hebben

De keuze om lief te hebben

De Christian Science Heraut - 13 november 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 10 augustus 2015 editie van de Christian Science Sentinel.
Jaren geleden ontving ik een boze email van een kennis die woedend op mij was vanwege enkele acties die ik had ondernomen. Hij bekritiseerde mijn karakter, belasterde mijn verleden, viel mijn religie aan, en dreigde vreselijk wraak te nemen als ik mijn beslissing niet zou herroepen en zijn eisen niet zou inwilligen.
Hij had de reputatie dat hij andere mensen op deze manier behandelde, maar ik had dit zelf nooit ondervonden. Ik nam zijn standpunten in overweging en zag geen reden om mijn handelwijze te veranderen. Maar ik was terneergeslagen en verbluft door zijn boosaardigheid. In mijn gebed voor een genezend antwoord leerde ik dat ik een keuze moest maken. Ik kon óf deze persoon en zijn bedreigingen vrezen óf er voor kiezen om hem lief te hebben. Na uren worstelen met trots, ego, en vrees, koos ik voor liefde.

zondag 3 januari 2016

Let Go

Let go—and let God guide


To me, the idea of renewal is always pertinent, whether it’s the beginning of a new year or a new day. It’s great to know that you can ask God to help you at any time and go to Him for your daily spiritual baptism, where He can wash away any concerns, sins, or sickness.