maandag 17 augustus 2015

Op God vertrouwen

Toen in de dertiger jaren in de tijd van de depressie een weduwvrouw met vier kinderen en nog twee inwonende familieleden de hypotheek van het huis niet meer konden opbrengen, volgde een gesprek met de bankdirecteur, die haar vroeg hoe ze zich voorstelde de hypotheekrente te gaan betalen. Haar antwoord was: “Ik ben van plan op God te vertrouwen!” De directeur was verbluft en was een paar ogenblikken sprakeloos. Tenslotte zei hij: “Ik hoop dat u dat kunt doen.” De weduwvrouw deed wat ze zei - door elk ogenblik tot ogenblik op God te vertrouwen en de valse goden, vrees en gebrek, geen kans te geven. De hypotheek werd na een tijd afbetaald en de familie heeft nog vele gelukkige jaren in dat huis doorgebracht. Voor welke keuze werd de vrouw gesteld? Was dat het huis te behouden of het zich te laten ontnemen? Nee, in feite niet. Dat was alleen maar het gevolg. De keuze was tussen de valse goden vrees en gebrek enerzijds en de zekerheid van de Christus anderzijds. Door onwankelbaar vertrouwen in de Christus, Waarheid, rekende zij erop dat ze niet kon verliezen wat God haar gegeven had. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. En het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in de dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden. Zij zijn de werking van de Christus.

Geen opmerkingen: