maandag 24 augustus 2015

De goddelijke orde

Omdat God Geest is, moet Gods koninkrijk of de goddelijke orde deel uit maken van Zijn natuur en daarom voor 100 procent geestelijk zijn. In de woorden van Jezus: “De geest is het die levend maakt.” (Matt.12:48) - dat wil zeggen, het is God, Geest, die de bron van alle leven is. “Het vlees is niets nut.” Het vlees of de  stof - het tegengestelde  van Geest - heeft geen grond voor zijn bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat het menselijk gebeuren - zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen - slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie, voor altijd moet leven onder het bestuur van deze intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijke heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben?

Geen opmerkingen: