donderdag 30 juli 2015

Nu is God alles

Tegenwoordig maakt men zich ernstig zorgen over de armoede. In het algemeen verstaan we onder armoede een gebrek aan geld, maar het kan ieder gebrek zijn aan wat we als mensen nodig hebben: gebrek aan gezondheid, gebrek aan liefde, gebrek aan gezelschap, gebrek aan vrede, gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan gelijkheid, vooruitgang, enz. Maar hoe ook armoede omschreven wordt, het is altijd in wezen een armoede in ons denken. Armoede is niet alleen een gebrek aan stoffelijke dingen, het is een gebrek aan geestelijkheid. Bovendien is het net zo verkeerd te geloven dat armoede bij een ander hoort dan te geloven dat het bij onszelf hoort. Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Christus Jezus maakte dit heel duidelijk toen hij zei: “Zegt gijlieden niet: Het zijn nog maar vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alrede wit om te oogsten.”(Joh. 4:35)  Dat betekent: “Geloof niet dat Gods voorziening voor de mens moet wachten op een voorbijgaan van de tijd, of een verandering in de stoffelijke toestanden. Hef uw begrip van de mens en het heelal uit boven het stoffelijke en beperkte tot het geestelijke en onbeperkte. Nu is God alles. Nu is God goed. Nu is het goede alomtegenwoordig. Nu bezit u al het goede.”

Geen opmerkingen: