zaterdag 18 juli 2015

Gehoorzaamheid aan Christus

Als we een donkere kamer binnengaan en het licht niet aandoen, blijft het er donker. Maar zodra we het licht aansteken, moet de duisternis wijken. Zij heeft geen keus. Als wij worden geconfronteerd met wetteloosheid en onenigheid, als wij dat dan niet zien voor wat het is, namelijk onwerkelijkheid, en het afwijzen, dan schijnt het voort te duren. Maar als wij welbewust de onechte aard ervan erkennen, en het werkelijke macht en aanwezigheid ontzeggen in ons denken, kan het zwichten. De apostel Paulus geeft dat zo op zijn manier aan: “De wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.”  (2Kor. 104,5)
Wij kunnen allen onze gedachten brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wij doen dit door te erkennen dat één oneindig Gemoed het enige gemoed van de mens is. God is de schepper van de mens, het goddelijk Gemoed van de mens, maar Hij is volkomen goed. Hij heeft slechts het goede voor Zijn personen in petto. Door die erkenning van één Gemoed is het zoveel makkelijker om het goede voor onszelf op te eisen.

Geen opmerkingen: