woensdag 29 juli 2015

Essentie van genezingswerk

Op een dag belde een moeder een practitioner van Christian Science op om hulp door gebed te vragen voor de genezing van haar kind, dat de symptomen van mazelen had. De practitioner hief onmiddellijk zijn gedachten  op tot God om zich duidelijk bewust te worden van de eeuwige Waarheid, dat God, Liefde, de mens altijd volledig bestuurt. daarom verblijft de mens, Gods geestelijke idee, veilig en wel in het goddelijke Gemoed. De practitioner bad voor de moeder en het kind om te beseffen dat aangezien God, de goddelijk Geest, Alles is, er geen plaats over blijft waar ziekte zich kan doen gelden. Hij verklaarde, dat het kind op datzelfde ogenblik de vreugde, reinheid en vrijheid van zijn hemelse Vader tot uitdrukking bracht en dat het dit ook wist. Hij erkende dat God, de enige schepper, Zijn schepping goed en onsterfelijk gemaakt heeft en dat de volmaaktheid van die schepping onveranderd was en bleef. Dat dit de werkelijkheid is van al het bestaande. Al gauw verdwenen de uiterlijke verschijnselen van de ziekte. Christus Jezus voelde de genezende aanwezigheid en liefde van God en hij weerspiegelde die liefde in zijn onzelfzuchtig mededogen met allen, die zijn hulp zochten. Hij zag hen als Gods kinderen. Zo genas hij de zieken en zondigen en wekte de doden op door het besef, dat de mens Gods volmaakte en onsterfelijke kind was. De essentie van zijn genezingswerk was zijn grote liefde voor God en de mens.

Geen opmerkingen: