zondag 19 juli 2015

Co-existentie met God

Evenals Jezus erkende ook Mrs. Eddy slechts één Gemoed en dit maakte het haar mogelijk de Wetenschap van Christus te ontdekken, het Beginsel van Christus te ontdekken, het Beginsel en de regels ervan nauwkeurig vast te leggen en bijzondere genezingen te verrichten. Daarmee bracht zij wet en orde in het leven van individuele mensen en in tal van disharmonische situaties. Mrs. Eddy dacht veel na over wat er in de wereld plaatsvond. Zo overwoog zij de functie van wet en orde en de verantwoordelijkheid van de enkeling in de samenleving. Zij moedigde haar studenten aan om haar voorbeeld te volgen. Zij verwachtte van hen dat ze zouden leven en werken op het niveau dat voortdurend en consequent Gods wet “Ik Ben Alles” erkennen en daar de bewijzen van geven. Zij wist dat het enig waarlijk veilige bestaan bestond in ‘s mensen eeuwige co-existentie met God, zijn goddelijk Gemoed. Deze co-existentie is niet iets dat in het leven geroepen hoeft te worden, zij bestaat reeds. Het is een geestelijk feit. Het kan op ieder ogenblik individueel worden gedemonstreerd. De wetenschappelijke éénheid van de mens met God is het wezen van het Christendom zelf. Het is een genezende, machtige invloed in het menselijk leven.

Geen opmerkingen: