zondag 14 juni 2015

God is Liefde

Als iets belangrijk genoeg is om je zorgen over te maken, dan is het belangrijk genoeg ervoor te bidden. Gebed brengt ons dichter bij God en wij krijgen daardoor een andere kijk op het leven. De gedachte rijst hoger dan het sterfelijk beeld van leven en wordt deel van de geestelijke werkelijkheid, onze eenheid met God, die ‘ons een rijkere individualiteit’ schenkt, ‘een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede.’ God is Liefde. Dat is een feit en ziekte is geen deel van een liefdevolle schepping. God schept alleen dat wat goed is en zegen inhoudt voor zijn kinderen. Omdat de goddelijke Liefde oneindig is, heeft disharmonie daarin geen plaats. In die Liefde vinden wij alleen harmonie en gezondheid. Kwaliteiten zoals vriendelijkheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid zijn Christelijke eigenschappen die voortkomen uit onze eenheid met God en deze zijn dus eeuwig en kunnen niet in de dood eindigen. Wij zijn altijd zonder onderbreking één met God, of we nu werken of in gebed verdiept zijn. Alles wat we doen speelt zich in God af, want “in Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij.” Een modernere vertaling van psalm 37:7 luidt: ‘De vredelievende mens gaat een wonderbaarlijke toekomst tegemoet.’ God beschermt onze toekomst door ons ononderbroken in Zijn Liefde te houden, die alle werkelijkheid uitmaakt.

Geen opmerkingen: