donderdag 18 juni 2015

Een geestelijke boodschap

Het is interessant om enig inzicht te hebben in de manier waarop een groot denker worstelt met nieuwe opvattingen en de transformatie van denken ondergaat die daarvoor vereist wordt. Mary Baker Eddy licht iets van de sluier op die over dat proces ligt in haar autobiografie. Daar zegt ze: “De Bijbel was mijn leerboek. Alle antwoorden op mijn vragen over de wijze waarop ik genezen was, stonden erin; maar de Heilige Schrift had voor mij een nieuwe betekenis gekregen, een nieuwe taal. De geestelijke betekenis ervan werd duidelijk en ik begreep voor het eerst dat Jezus’ leer en bewijsgeving een geestelijke boodschap inhielden, en ontwaarde het Beginsel en de regel van de geestelijke Wetenschap en metafysische genezing - met andere woorden: de Christelijke Wetenschap (Christian Science). Ik gebruikte de term Christelijk, omdat die Wetenschap vol mededogen, behulpzaam en geestelijk is. God noemde ik het onsterfelijk Gemoed.  Dat wat zondigt, lijdt, sterft, noemde ik het sterfelijk gemoed. De lichamelijke zinnen, of zinnelijke natuur, noemde ik dwaling en schaduw. Aan Ziel gaf ik de naam substantie, omdat alleen Ziel waarlijk substantieel is … Ik noemde Geest werkelijkheid en de stof onwerkelijkheid.” (Retrospection and Introspection, blz. 25). Mrs. Eddy begreep dat wat zij aan het ontdekken was precies beantwoordde aan de belofte van Jezus: “Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk der Geest de waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden” … (Joh. 16:12,13).

Geen opmerkingen: