dinsdag 12 mei 2015

Geliefde kinderen van God

Hoe oppervlakkig het contact met anderen ook is, de beste en doeltreffendste, de meest diepgaande en blijvende manier om anderen te helpen, is op de juiste wijze over hen te denken. Het vraagt wat meer inspanning de mensen om ons heen te zien als de geliefde kinderen van God. Mary Baker Eddy schrijft over Jezus: “Door de grootheid van zijn menselijk leven demonstreerde hij het goddelijk Leven. Uit de volheid van zijn reine genegenheid gaf hij het wezen van Liefde aan. Met de rijke overvloed van Waarheid overwon hij de dwaling” (Wetenschap en Gezondheid, blz.54). Christian Science benadrukt en herstelt die diepere betekenis van geestelijke zorg, zoals die door Jezus werd gedemonstreerd en die resulteert in genezing - lichamelijk, moreel en geestelijk. Zij demonstreert het wonderbare vermogen, dat ieder van ons heeft om het  vaderschap van God te weerspiegelen, door zowel geestelijk als menselijk ons om elkaar te bekommeren.

Geen opmerkingen: